Żegluga śródlądowa w Polsce

Już w wieku XV Wisła zaczęła zostawać wykorzystywana do spływu zboża i drewna z południa na północ kraju. Wtedy właśnie transport śródlądowy w Polsce nabrał znaczenia. Kanał Jagielloński według ksiąg historycznych był pierwszym, który posiadał znaczenie handlowe. Łączył on ze sobą Elbląg i Nogat. W późniejszych...

Zobacz

Transport przemysłowy w Polsce

Transport przemysłowy odgrywa w naszym kraju bardzo ważną rolę. Uznaje się za niego transport rurociągowy oraz ten, który służy do przesyłania energii elektrycznej, możliwy dzięki zastosowaniu sieci linii przemysłowych znajdujących się na ziemi i pod ziemią. W Polsce dominuje sieć transformatorów, która w świetle...

Zobacz

Rola transportu powietrznego w Polsce

Transport i przemysł lotniczy rozwijał się na świecie głównie w wieku XX. Ściśle wiązało się to z rozwojem cywilizacyjnym i zwiększonym dostępem do nowoczesnych technologii, które wymusiły powstanie możliwości sprawnego poruszania się na dalekie odległości. Powstające wówczas samoloty miały zapewniać szybki, komfortowy...

Zobacz

Kolej w Polsce

Pierwszą linie kolejową funkcjonującą na trasie Wrocław - Oława założono w roku 1842. To, że nasz kraj znajdował się wówczas pod zaborami, w znacznym stopniu wpływało na rozwój tej gałęzi transportu i warunki gospodarcze. Dzięki jemu doszło do powstania wielu okręgów przemysłowych, przy których wzrosło również...

Zobacz

Transport w Polsce

Każdy z rodzajów transportu wymaga dostosowanego zaplecza technicznego, które sprzyja jego rozwojowi i sprawia, że zwiększa się jego znaczenia. Warunki geograficzne w naszym kraju sprzyjają rozwojowi tej gałęzi gospodarki, gdyż większość terenów jest nizinnych, posiadamy dostęp do Morza Bałtyckiego i znajdujemy się w centrum...

Zobacz