Co wpływa na rozwój transportu w Polsce?

Rola transportu w gospodarce jest nieoceniona. To dzięki niemu może się ona rozwijać i działać prężnie. Transport jest jednak płaszczyzną, której kształtowanie jest zależne od wielu czynników. Polska ma doskonałe warunki geograficzne umożliwiające ten proces. Większość terenów jest tu nizinna, sieć rzeczna jest bogata...

Zobacz