img

Transport przemysłowy w Polsce

Transport przemysłowy odgrywa w naszym kraju bardzo ważną rolę. Uznaje się za niego transport rurociągowy oraz ten, który służy do przesyłania energii elektrycznej, możliwy dzięki zastosowaniu sieci linii przemysłowych znajdujących się na ziemi i pod ziemią. W Polsce dominuje sieć transformatorów, która w świetle najnowszych badań, ma negatywny wpływ na pole elektromagnetyczne Ziemi i zanieczyszcza środowisko, wpływając jednocześnie w niekorzystny sposób na życie człowieka. Większość elektrowni jest opalana węglem kamiennym i brunatnym i dostarczają do atmosfery wiele szkodliwych związków chemicznych.

Ekolodzy rozwiązania tego problemu doszukują się w budowie elektrowni wodnych, wiatrowych czy jądrowych. W planach na najbliższe lata uwzględnia się budowę elektrowni jądrowej, która pozyskiwałaby czystą energię, jednocześnie nie degradując środowiska naturalnego i w znacznym stopniu redukując koszty wiążące się z wytwarzaniem energii i importem surowców. Zanim prąd pojawi się w naszych domach, energia wysyłana jest z elektrowni do zakładów przemysłowych i do indywidualnych odbiorców. Polska dołączyła do systemu energetycznego naszego kontynentu, co pozwala również na wymianę energii z innymi państwami. Transport rurociągowy Wykorzystywany jest on do przewozu płynów oraz gazów na dłuższe odległości. Nasz kraj posiada sieć rurociągów zlokalizowanych pod ziemią, co pozwala w szybki i sprawny sposób dostarczać elektrowniom materiały potrzebne do wytwarzania energii.

​Pierwsze rurociągi zostały wybudowane na terenie Wałbrzycha i Wrocławia już w roku 1847, a lata powojenne obfitowały w dalszą rozbudowę tej gałęzi transportu. W naszym kraju znajduje się naprawdę wiele złóż cennych surowców, stąd też rozwój w dziedzinie gazo- i rurociągów ma bardzo duże znaczenie dla przemysłu i gospodarki. Pozyskane surowce magazynuje się w zbiornikach podziemnych. Do naszego kraju importuje się również gaz ziemny i ropę naftową z takich państw jak Ukraina czy Rosja. Rafinerie powstałe w Płocku i Gdańsku są efektem nasilonego transportu tych surowców. Rola transportu przemysłowego w Polsce jest ogromna, bez niego bowiem niemożliwy byłby rozwój wielu innych gałęzi przemysłowych.

Zobacz również