img

Kolej w Polsce

Pierwszą linie kolejową funkcjonującą na trasie Wrocław - Oława założono w roku 1842. To, że nasz kraj znajdował się wówczas pod zaborami, w znacznym stopniu wpływało na rozwój tej gałęzi transportu i warunki gospodarcze. Dzięki jemu doszło do powstania wielu okręgów przemysłowych, przy których wzrosło również osadnictwo. Wagony kolejowe przewoziły surowce mineralne, dlatego też kolej w bardzo szybkim czasie zaczęła być niezbędna i często wykorzystywana.

Do roku 1990 transport kolejowy odgrywał w Polsce kluczową i pierwszoplanową rolę, za jego pośrednictwem przewożono najwięcej ładunków oraz osób. Wynikało to prawdopodobnie z tego, że inne gałęzie transportu nie były jeszcze tak bardzo rozwinięte, jak ma to miejsce obecnie. W późniejszych latach zanotowano znaczny spadek udziału kolei w przewozach. Stało się tak w wyniku zmian, jakie miały miejsce w przemyśle i działaniom, które państwo podjęło w celu restrukturyzacji tych gałęzi gospodarki, które były nierentowne. Fabryki upadały, wzrastało bezrobocie, co ograniczało zapotrzebowanie na zbiorowe transportowanie ludzi do pracy, a dodatkowo transport samochodowy zwiększał swój udział i znaczenie w świecie. Wiek XX odebrał znacznie transportowi kolejowemu.

Linie kolejowe nie były w najlepszym stanie technicznym i brakowało funduszy na to, aby je ulepszyć i zmodernizować. Sieć kolejowa w Polsce Niemal każda gałąź przemysłu w naszym kraju posiada znaczne dysproporcje w rozmieszczeniu terytorialnym, podobnie jest z koleją. Województwa w południowej i zachodniej Polsce posiadają najgęstszą sieć kolejową. Najgorzej wygląda to z kolei w przypadku województwa podlaskiego i lubuskiego. Łączna długość całej sieci kolejowej w Polsce wynosi około 20 tysięcy kilometrów, z których ponad połowa jest zelektryfikowana. Linia magistralna węglowa, czyli ta łącząca Górny Śląsk z Trójmiastem posiada największe znaczenie, gdyż to właśnie na niej odbywa się transport węgla kamiennego ze Śląska do Gdyni, skąd statkami, przez morze Bałtyckie, dostają się one do innych miejsc na Ziemi.

​Ruch tranzytowy obsługuje linia Terespol-Kunowice, linia LSH łączy GOP z Ukrainą. Trasy kolejowe, które znajdują się przy dużych miastach i posiadają kursujące pociągi ekspresowe, są obecnie najczęściej oblegane. Trasy Kraków-Warszawa, Kraków-Gdańsk czy Warszawa-Poznań umożliwiają szybkie dotarcie do miasta docelowego, duży komfort oraz bezpieczeństwo podróży.

Zobacz również