img

Transport w Polsce

Każdy z rodzajów transportu wymaga dostosowanego zaplecza technicznego, które sprzyja jego rozwojowi i sprawia, że zwiększa się jego znaczenia. Warunki geograficzne w naszym kraju sprzyjają rozwojowi tej gałęzi gospodarki, gdyż większość terenów jest nizinnych, posiadamy dostęp do Morza Bałtyckiego i znajdujemy się w centrum Europy. W przewozach na terenie naszego kraju dominuje wyraźnie transport samochodowy. To on jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o ilość przewożonych ładunków oraz osób, a także środków pozyskanych ze sprzedaży usług transportowych.

Posiada on wiele zalet, do których zaliczyć można możliwość przewozu ładunków o różnych masach i wielkościach oraz szybkość. Nie jest to jednak najbardziej bezpieczny środek lokomocji, gdyż notuje dużą wypadkowość. Dodatkowo koszty są tu stosunkowo niskie, a masa załadunkowa ograniczona. Najstarszy środek transportu w Polsce, czyli kolej, przeżywa obecnie kryzys ze względu na to, że sieć kolejowa jest zaniedbana, jednak to za jej pomocą można przewozić ładunki o dużej masie. Jest to jednak proces dość powolny. Transport samochodowy w Polsce W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba samochodów na świecie i w Polsce. W naszym kraju przybywa również dróg publicznych, na których opiera się transport samochodowy. W 1950 roku ilość dróg publicznych wynosiła 120 km, dla porównania w roku 2000 było to już 250 tysięcy kilometrów.

​Budowanie dróg jest procesem, który wymaga ogromnych środków pieniężnych pochodzących z budżetu państwa oraz od samorządów. Bardzo ważne są autostrady, które będą spełniały standardy europejskie. Są one jednak niezwykle drogie, z tego względu Polska posiada bardzo niewiele kilometrów tego typu dróg. Te, które posiadamy zlokalizowane są tak, że łączą ze sobą duże aglomeracje miejsce. Autostrada A4 zapewnia połączenie między Krakowem, Katowicami i Wrocławiem, A1 łączy Piotrków z Tuszynem. A2 Konin z Łodzią, A6 rejon Szczecina. Inne drogi w Polsce są stosunkowo niskiej jakości, posiadają małą przepustowość i nie są w odpowiedni sposób przystosowane do pojazdów ciężki. Często również są zatłoczone, gdyż brakuje obwodnic miejskich. Najwięcej dróg jest w województwie Śląskim, a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim.

Zobacz również