img

Logistyka w transporcie

Transport jest podstawowym elementem systemu logistycznego. Z potrzebą przemieszczania ładunków łączy się etap zaopatrzenia, dystrybucji i produkcji oraz wybór najbardziej odpowiedniego środka transport, który spełni wymagania zleceniodawcy. Optymalizacja europejskiego systemu transportowego możliwa jest dzięki logistyce, która swoim działaniem może również poprawić jego efektywność i zmniejszyć negatywne skutki transportu w dziedzinie zanieczyszczeń środowiska. Zdecydowaną większość funkcji logistycznych stanowią te, które wiążą się z przewozem towarów.

W skład tego wchodzą takie elementy jak składowanie i przewóz materiałów, lokalizacja centrów zajmujących się dystrybucją i zaopatrzeniem, wykorzystanie odpowiednich środków transportu oraz technologii, jednostkowanie ładunków oraz organizacja samego transportu. Proces jakim jest transport odbywa się na linii organizacyjno- technologicznej, gdzie integruje się ze sobą materiałowe i informatyczne działania, oraz te związane z eksploatacją, przeładunkiem i magazynowaniem towarów. Do jego zadań należy umożliwienie sprawnego przepływu dóbr materialnych począwszy od momentu ich wytworzenia, aż do dystrybucji i obsługi zwrotów, gromadzenia i recyklingu odpadów. Zarządzanie transportem Firmy, które zajmują się spedycją i transportem odpowiadają za funkcjonowanie sprawnego łańcucha dostaw.

Coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od obsługi ładunku we własnym zakresie i zleca ten proces firmom transportowym, które przystosowując się do obecnego rynku, powinny świadczyć również usługi logistyczne. Usługami logistycznymi są te serwisowe, podstawowe, informacyjne oraz finansowe. W pakiecie podstawowym dostajemy transport i składowanie przesyłek towarowych w celach przemysłowych lub handlowych. Serwisowanie to inwentaryzacja przesyłek, ich kontrola oraz obsługa marketingu bezpośredniego. Dobrym pomysłem jest połączenie tych dwóch pakietów, gdyż zapewniają składowanie dóbr oraz możliwość osiągnięcia założeń, które byłyby niemożliwe do zrealizowania we własnym zakresie.

​Usługi informatyczne skupiają się na systemach do obsługi zamówień, a także udostępniania bieżących lokalizacji i statusu nadanych paczek. Niektóre z nowoczesnych i prężnie działających firm transportowych i transportowo-spedycyjnych oferują również swoim klientom usługi finansowe, do których należy dostawa za pobraniem. Aby w sprawny sposób zarządzać transportem, zarówno od strony jego dystrybucji jak i zaopatrzenia, potrzeba dobrego logistyka. Transport powinno się organizować w sposób, który umożliwi osiągnięcie zamierzonych celów, a także zwiększy zarówno sprzedaż jak i produkcję, przy jednoczesny użyciu jak najmniejszych środków finansowych.

Zobacz również