img

Co wpływa na rozwój transportu w Polsce?

Rola transportu w gospodarce jest nieoceniona. To dzięki niemu może się ona rozwijać i działać prężnie. Transport jest jednak płaszczyzną, której kształtowanie jest zależne od wielu czynników. Polska ma doskonałe warunki geograficzne umożliwiające ten proces. Większość terenów jest tu nizinna, sieć rzeczna jest bogata, oblodzenie występuje na rzekach stosunkowo rzadko i przez krótki okres, posiada dostęp do Morza Bałtyckiego, a przede wszystkim leży w centrum Europy. Przewaga płaskich terenów sprzyja budowie i eksploatacji dróg samochodowych oraz kolejowych.

Drogi samochodowe w naszym kraju posiadają najwyższy udział procentowy w transporcie, jednak ich stan ciągle nie jest zadowalający. Brakuje autostrad, które łączyłyby większe aglomeracje miejskie i umożliwiały możliwość szybszego przemieszczania się. Transport samochodowy ciągle wiąże się również z bardzo wysokim odsetkiem wypadków oraz w znacznym stopniu zanieczyszcza środowisko. Wydatki na rozwój infrastruktury transportowej w Polsce są jednak ciągle niewystarczające, co hamuje jego prężny rozwój, jaki da się zaobserwować w innych krajach Unii Europejskie. Transport lotniczy w ostatnim czasie również przeżywa niewielki kryzys, co ściśle wiąże się z sytuacją ekonomiczną w kraju. Szacuje się, że w najbliższym czasie zostaną zamknięte nierentowne połączenia międzykrajowe, ale jednocześnie sytuacja ta ma mieć charakter chwilowy. Transport kolejowy i samochodowy

​Transport kolejowy i kołowy są w Polsce najbardziej popularne. W transporcie ogólnym dominuje ten samochodowy, ale jest on zagrożony przez wzgląd na bardzo niską jakość dróg i niewystarczającą ilość dróg o charakterze ekspresowym. W rozwoju przeszkadzają również takie kwestie jak duża wypadkowość, wysokie koszty paliwa, a przy okazji niska wydajność. Masa załadunkowa samochodów jest ograniczona, dlatego też ten środek transportu nie może być wykorzystywany w każdym przypadku. Transport kolejowy, mimo tego, że ciągle jest niezwykle ważny, znajduje się w poważnym kryzysie. Dzieje się tak ze względu na to, że prędkość przewozu koleją jest stosunkowo niska. Drogi kolejowe są kiepskiej jakości, a tabor podstarzały.

Zobacz również